Phone: 01 888 2000 | Email: firesafety@housing.gov.ie

Fire Burning

Is féidir le haláram deataigh atá i riocht oibre do bheatha a shábháil

D’fhéadfá bás a fháil mar gheall ar ionanálú deataigh in imeacht 3 nóiméad.

D’fhéadfá do bheatha a shábháil trí Sheiceáil Rialta a dhéanamh maidir le Sábháilteacht Dóiteáin.

An Stiúrthóireacht Náisiúnta Bainistíochta Dóiteáin agus Éigeandálaí

Ag tacú leis na Seirbhísí Dóiteáin in Éirinn

Bunaíodh an Stiúrthóireacht Náisiúnta Bainistíochta Dóiteáin agus Éigeandálaí (NDFEM) in 2009. Is rannóg sa Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta í an Stiúrthóireacht a chomhordaíonn freagairtí éigeandála agus a thugann tacaíocht do Sheirbhís Dóiteáin na hÉireann lena n-áirítear an tsábháilteacht dóiteáin a chur chun cinn.

Tacaíonn NDFEM leis na seirbhísí dóiteáin trí threoirlínte oibre agus sábháilteachta do chomhraiceoirí dóiteáin a uasdhátú, trí chlár oiliúna lárnaigh a chur ar fáil, trí threoir a eisiúint maidir le cúrsaí oibríochtúla agus maidir le hábhair eile lena mbaineann agus trí thacaíocht maoinithe caipitil a chur ar fáil d’fhearas agus do thionscadail tosaíochta bonneagair.

Oibríonn NDFEM le ranna eile rialtais agus leis na hÚdaráis Áitiúla chun pleananna comhordaithe a dhéanamh chun déileáil le mór-éigeandálaí amhail drochaimsir nó tuile.

Fire Safety – It could save a life Play Video

Déan Teagmháil Linn

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, An Stiúrthóireacht Náisiúnta Bainistíochta Dóiteáin agus Éigeandálaí,
Teach an Chustaim,

Baile Átha Cliath 1,
D01 W6X0

firesafety@housing.gov.ie
01 8882000
Ainm (Riachtanach)(Required)

Dátaí do do Dhialann