Cúiseanna le bheith i do Chomhraiceoir Dóiteáin ar Áirithíocht

Bí i do laoch i do Phobal féin

 1. Home
 2. /
 3. Gairmeacha i gCúrsaí Dóiteáin
 4. /
 5. Gairmeacha mar Chomhraiceoir Dóiteáin ar Áirithíocht
 6. /
 7. Cúiseanna le bheith i do Chomhraiceoir Dóiteáin ar Áirithíocht

Cén fáth a ndéanfainn?CÉN FÁTH NACH NDÉANFAINN?

 • Forbairt Phearsanta
 • Muintearas
 • Cuidigh le do Phobal

Pinsean agus Slándáil

 • Is post páirtaimseartha ach buan é ag obair mar Chomhraiceoir Dóiteáin ar Áirithíocht

Solúbthacht

 • Tá seachtain saor ag Comhraiceoirí Dóiteáin ar Áirithíocht anois do gach seachtain a mbíonn siad ag obair
 • 28 Lá Saoire Reachtúil ar a laghad agus é Íoctha go hIomlán

Cuirfear Oiliúint Iomlán ar fáil
– A lán scileanna inaistrithe

 • Cúrsa 3 Sheachtain ar Scileanna i gComhrac Dóiteáin
 • Cúrsa 3 Sheachtain ar Ghaireas Análaithe a úsáid agus Iompraíocht Dóiteáin Urrainne
 • Cúrsa Seachtaine ar Theagmhais Iompair
 • Cúrsa Seachtaine ar Chaidéal a Úsáid
 • Cúrsa Seachtaine ar Ábhair Ghuaiseacha
 • Cúrsa Seachtaine Chéad Fhreagróir Éigeandála
 • Cúrsa Seachtain go leith ar Scoil Tiomána na Seirbhísí Éigeandála
 • Cúrsa ar Tharrtháil ó Abhainn in Uisce Gasta
 • Traenáil Cheadúnais Chatagóir C (Cistithe go hIomlán)

Dul chun cinn Gairme & Deiseanna Oibre

 • Comhraiceoir Dóiteáin
 • Tiománaí/Meicneoir
 • Fo-Oifigeach Stáisiúin
 • Oifigeach Stáisiúin
 • Leas Phríomhoifigeach Dóiteáin
 • Leas Phríomh-Oifigeach Sinsearach Dóiteáin
 • Príomhoifigeach Dóiteáin

Scileanna ar feadh an tSaoil

 • Obair Foirne
 • Ceannaireacht
 • Réiteach Fadhbanna
 • Tiomantas
 • Féinsmacht
 • Acmhainneacht

Téigh i dteagmháil le do Phobal féin

 • Cainteanna/Taispeántais ar Shábháilteacht Dóiteáin
 • BfireSafe@School
 • Cuairteanna ar Shábháilteacht Dóiteáin sa Bhaile
 • Pleanáil Réamhtheagmháis
 • Clár na mBunscoileanna

Tacaíocht & Scagthástáil Sláinte

 • Tá fáil ag gach ball agus a dteaghlaigh ar thacaíochtaí síceolaíochta
 • Cúram Sláinte agus Sláinte Cheirde i bhfeidhm
Scroll to Top