Fire Hose
Fire Hose

Reachtaíocht

Ceanglais faoi Achtanna Seirbhísí Dóiteáin 1981 agus 2003. Ceanglaítear go dlíthiúil ar an duine i gceannas réadmhaoin/áitreabh atá sábháilte a sholáthar agus go bhfuil gach beart agus nós imeacht réasúnach sábháilteachta dóiteáin i bhfeidhm. D’fhéadfadh sé go gciallódh sé sin go ndéanfaí maoirseacht agus cur chun feidhme ar ghnéithe, ar bhearta agus ar nósanna imeachta sábháilteachta dóiteáin laistigh den áitreabh, agus go ndéanfaí oibreacha feabhais agus cothabhála de réir mar is gá. Tá dualgais éagsúla ann a bhaineann le dhá shraith éagsúla daoine –

 1. Úinéirí, áititheoirí srl.
 2. Cuairteoirí chuig an áitreabh, custaiméirí, conraitheoirí, cónaitheoirí etc.

Leagtar amach in Alt 18(2) dualgais a chuirtear ar an duine/na daoine i gceannas ar an áitreabh:

Alt 18(2)

 1. Beidh de dhualgas ar gach duine i gceannas áitribh lena mbaineann an t-alt seo –
  1. gach beart réasúnach a dhéanamh le bheith san airdeall ar dhóiteán tarlú san áitreabh sin,
  2. bearta réasúnacha sábháilteachta dóiteáin a sholáthar don áitreabh sin agus gnásanna sábháilteachta dóiteáin iomchuí a ullmhú agus a sholáthar chun sábháilteacht daoine san áitreabh sin a áirithiú,
  3. a áirithiú go gcuirfear na bearta agus na nósanna imeachta sábháilteachta dóiteáin dá dtagraítear i alt (b) i bhfeidhm i gcónaí, agus
  4. sábháilteacht daoine san áitreabh, i gcás dóiteán tarlú, a áirithiú a mhéid is féidir sin le réasún, cibé acu ar tharla an dóiteán sin nó nár tharla.

Féach an tAcht Iomlán ar an Láithreán Gréasáin Leabhar Reachtanna na hÉireann.

Scroll to Top