Cad is Comhraiceoir Dóiteáin ar Áirithíocht ann?

Cad iad na dualgais atá ag an gComhraiceoir Dóiteáin ar Áirithíocht?

Cé hiad na Comhraiceoirí Dóiteáin ar Áirithíocht?

Is fir agus mná iad na Comhraiceoirí Dóiteáin atá ar ghlaodhualgas chun freagairt do raon éigeandálaí. Tá poist lánaimseartha nó pháirtaimseartha eile ag go leor comhraiceoirí dóiteáin ar áirithíocht ach nuair a thagann an glao tá siad réidh le héirí as cibé rud atá ar siúl acu agus a bheith mar chuid d’fhoireann, réidh le dul i ngleic le haon éigeandáil. Cé gur ag obair go páirtaimseartha atá siad, tá na Comhraiceoirí Dóiteáin ar Áirithíocht lánoilte agus tá siad in ann beatha agus réadmhaoin a shábháil.

Cad é atá i gceist le bheith i do Chomhraiceoir Dóiteáin ar Áirithíocht:

Nuair a fhaightear glao don Bhriogáid Dóiteáin, cuirtear na foláirimh do bhriogáid ar leith i ngníomh agus freagraíonn na comhraiceoirí dóiteáin, a n-iompraíonn gach duine acu foláireamh, chuig an stáisiún dóiteáin láithreach agus luíonn siad isteach ar an obair. D’fhéadfadh Comhraiceoir Dóiteáin ar Áirithíocht a bheith ag obair nó sa bhaile sa leaba ach nuair a thagann an glao isteach, caithfidh siad a mbealach a dhéanamh chuig an stáisiún chomh tapa agus chomh sábháilte agus is féidir agus luigh isteach ar an obair.

Ní mór go mbeadh gach iarratasóir ar phost mar Chomhraiceoir Dóiteáin ar Áirithíocht in ann freagra a thabhairt ar an stáisiún dóiteáin laistigh de 5 nóiméad ó ghlaoch a chur chuig a nglaoire. I bhformhór na gcásanna ciallaíonn sé seo a bheith laistigh de mhíle ón stáisiún agus tú ag soláthar clúdaigh.

Ní mór do Chomhraiceoirí Dóiteáin a bheith ar fáil 24 seachtain in aghaidh na bliana, agus an rogha acu le bheith ar fáil níos minice ar bhonn deonach.

Cad a dhéanann Comhraiceoirí Dóiteáin?

Is féidir go n-iarrfar ar chomhraiceoir dóiteáin dul i ngleic le raon leathan cásanna éigeandála ina mbeidh scileanna réiteach fadhbanna agus tionscnaíocht ríthábhachtach chun saincheisteanna a réiteach go tapa agus go socair. Athraíonn teagmhais ó mhúchadh dóiteáin agus daoine a tharrtháil ó fhoirgnimh a dhó go dtí déileáil le teagmhais cheimiceacha agus imbhuailtí tráchta ar bhóithre. Beidh cur chuige íogair ag teastáil agus muid ag déileáil le daoine den phobal a d’fhéadfadh a bheith trí chéile.

Cuirtear cuid mhór oiliúint tosaigh ar gach earcach nua chun na scileanna a thabhairt dóibh le bheith ina gComhraiceoirí Dóiteáin ar Áirithíocht. Chomh maith le freagra a thabhairt ar ghlaonna éigeandála agus tabhairt faoi thionscnaimh sábháilteachta dóiteáin pobail, freastalaíonn Comhraiceoirí Dóiteáin ar Áirithíocht ar oícheanta oiliúna seachtainiúla chun leibhéil inniúlachta a choinneáil agus déanann siad gnáthsheiceálacha ar a gcuid trealaimh.

An oireann an comhrac dóiteáin duit?

  • An duine thú ar féidir brath ort i gcónaí le bheith áit éigin in am?
  • An réitíonn tú go maith le daoine ó chúlraí agus ó chultúir éagsúla?
  • An bhfuil tú in ann freastal ar na héilimh a bhaineann le bheith ag obair i seirbhís faoi éide ina bhfuil smacht i bhfeidhm?
  • An bhfuil an cháiréis agat chun déileáil le baill den phobal nuair a bhíonn siad cráite, trína chéile nó nuair a bhíonn siad achrannach?
  • An bhfuil tú tiomanta chun do scileanna a choinneáil agus a fhorbairt? An bhfuil tú réidh chun staidéar a dhéanamh chomh maith le do ghnáthlá oibre?
  • An bhfuil tú sciliúil go meicniúil, deaslámhacht mhaith agus comhordú maith agat?
  • An dtig leat cur le foireann agus a bheith ag obair laistigh d’fhoireann?
Scroll to Top