Fire Escape
Fire Escape

Plean Éalaithe

 1. Home
 2. /
 3. Cúinne na Leanaí
 4. /
 5. Plean Éalaithe

Tarraing Plean Éalaithe ó do Theach

Ar dtús, tarraing gach urlár i do theach.

Thíos staighre

 • Tarraing do chistin – is leor cearnóg.
 • Tarraing do halla ag teacht amach as do chistin.
 • Tarraing do sheomraí ag teacht amach as do halla.

Staighre

 • Tarraing do staighre – de ghnáth bíonn sé taobh le do halla/comhthreomhar le do halla.

Thuas Staighre

 • Tarraing do léibheann cheann staighre sa chruth inar dóigh leat go bhfuil sé ag barr do staighre.
 • Tarraing na seomraí ag teacht amach as do léibheann cheann staighre.

Anois, smaoinímis faoi

Beidh sé seo ina chabhair mhór!

 • Fan in aice leis an urlár agus téigh chuig an léibheann cheann staighre/an halla.
 • Ba cheart go mbeadh sé seo sách glan ó dheatach, go háirithe má dhún tú do dhoirse an oíche roimhe.
 • Téigh chuig an doras tosaigh.
 • Oscail an doras tosaigh – ba cheart go mbeifeá in ann an doras a dhíghlasáil gan eochair nó ba cheart go mbeadh a fhios agat cá bhfuil an eochair in aice láimhe.
 • Téigh chuig do phointe tionóil comhaontaithe.
 • Cuir daoine ar an eolas. Ba cheart duit nó do chomharsa glaoch a chur ar 999/112.
 • Fan amuigh!
 • • Anois tarraing plean éalaithe bunaithe ar na treoracha thuas.
 • Má thugann bhur Múinteoir cead daoibh, déanaigí ceann ar an gclár bán le chéile!
Scroll to Top