Dublin Fire Service

Struchtúr na Seirbhíse Dóiteáin

Struchtúr Ghnáthsheirbhís Dóiteáin na hÉireann agus físeáin ar na róil atá ann faoi láthair

 1. Home
 2. /
 3. Gairmeacha i gCúrsaí Dóiteáin
 4. /
 5. Struchtúr na Seirbhíse Dóiteáin

Cliceáil / Déan Teagmháil le ról Seirbhíse Dóiteáin chun tuilleadh eolais a thaispeáint ar an ról sin.

 • Príomh-Oifigeach
  Dóiteáin

  Príomh-Oifigeach

  Dóiteáin

  • Bainistíonn agus riarann an Príomh-Oifigeach Dóiteáin, Seirbhís Dóiteáin éifeachtach agus éifeachtúil
  • Is air/uirthi atá freagracht as pleanáil straitéiseach agus as cur i bhfeidhm aon athrú riachtanach a bhaineann leis ar fud na Seirbhísí Dóiteáin agus Éigeandála
  • Cosc Dóiteáin
   Leas Phríomh
   -Oifigeach
   Sinsearach Dóiteáin

   Leas Phríomh-Oifigeach Sinsearach Dóiteáin

   (Cosc Dóiteáin)

   • Is air/uirthi atá freagracht as an bPleanáil Réamh-Dhóiteáin maidir le ceadúnais, ceadanna pleanála, forfheidhmiú foirgneamh, deimhnithe sábháilteachta ó dhóiteán, etc.
   • Iarratas ar dheimhniú sábháilteachta dóiteáin agus ceadúnú peitriliam a phróiseáil
   • Sábháilteacht
    Dóiteáin
    sa Phobal
    an ACFO

    Sábháilteacht Dóiteáin sa Phobal an ACFO

    • Feachtais Sábháilteachta Dóiteáin sa phobal a bhainistiú lena n-áirítear Clár na mBunscoileanna
    • Cainteanna agus comhairle a thabhairt ar shábháilteacht dóiteáin do gach ball dár bpobal
   • Oifigigh
    Feidhmiúcháin
    Sinsearacha um
    Chosc Dóiteáin

    Oifigigh Feidhmiúcháin Sinsearacha um Chosc Dóiteáin

    • Bheith i gceannas ar fhoireann laistigh den Rannóg um Chosc Dóiteáin.
    • Ní mór d’Oifigigh Shinsearacha cáilíocht ghairmiúil a bheith acu, mar shampla, céim san innealtóireacht, san ailtireacht nó sa tsuirbhéireacht.
    • Príomh-Oifigigh
     um Chosc Dóiteáin

     Príomh-Oifigigh um Chosc Dóiteáin

     • Iniúchtaí ar áitribh cheadúnaithe ar nós tithe tábhairne, clubanna oíche agus bialann
     • Comhairle a thabhairt agus iniúchadh a dhéanamh ar imeachtaí móra laistigh agus lasmuigh lena n-áirítear taispeántais tinte ealaíne atá eagraithe.
     • Assistant
      Fire Prevention
      Officers

      Assistant Fire Prevention Officers

       

      • Assess Fire Safety Certificate applications under the Building Control Acts
      • Inspect buildings for fire safety compliance under the Fire Services Acts
  • Traenáil
   Leas Phríomh
   -Oifigeach
   Sinsearach Dóiteáin

   Traenáil Leas Phríomh-Oifigeach Sinsearach Dóiteáin

   • Freastal ar chúrsaí oiliúna agus iad a eagrú, lena n-áirítear oiliúint sa stáisiún
  • Oibríochtaí an
   Leas Phríomh
   -Oifigeach
   Dóiteáin

   Leas Phríomh-Oifigeach Sinsearach Dóiteáin

   (Operations)

   • Bainistiú stáisiúin dóiteáin, flít na seirbhíse dóiteáin, agus bainistiú trealaimh
   • Pleananna réamhtheagmhais a fhorbairt agus a nuashonrú
   • Tríú Oifigeach*

    Leas Phríomhoifigeach Dóiteáin (ACFO)

    (Tríú Oifigeach)

    • Freastal ar theagmhais oibriúcháin de mhéid leordhóthanach chun ceangal ar oifigeach sinsearach a bheith i láthair
    • Feidhmiú mar phointe teagmhála idir na céimeanna oibríochta agus an bhainistíocht shinsearach
    • Oifigeach
     Ceantair*

     Oifigeach Ceantair

     • Tá go leor ról ag an Oifigeach Ceantair agus oibríonn sé/sí ag leibhéal ríthábhachtach bainistíochta sna réimsí seo a leanas: Oibríochtaí, Cosc Dóiteáin, Oiliúint, Seomra Rialaithe Réigiúnach an Oirthir agus Cúrsaí Lóistíochta
     • Oibríonn formhór na nOifigeach Ceantair in Oibríochtaí, áit a bhfuil siad freagrach as éifeachtúlacht oibriúcháin iomlán na Seirbhíse Dóiteáin, Otharchairr agus Tarrthála agus as reáchtáil laethúil na stáisiún
     • Oifigeach
      Stáisiúin

      Oifigeach Stáisiúin

      • Imlonnaítear Oifigeach Stáisiúin le bheith i gceannas ar stáisiúin dóiteáin nó fearas éigeandála go príomha;
      • Bheith i gceannas ar Fhir dhóiteáin/Mná dóiteáin ina ndualgais éigeandála agus cosanta dóiteáin
      • Páirt a ghlacadh i ndualgais riaracháin, ar nós bainistíocht foirne agus dualgais phleanála
      • Fo-Oifigeach
       Stáisiúin

       Fo-Oifigeach Stáisiúin

       • Bíonn ról ceannasaíochta ag an bhfo-oifigeach stáisiúin de ghnáth ag tacú le ról an oifigigh stáisiúin ar an talamh dóiteáin
       • Féadfaidh sé/sí ról ceannasaíochta a ghlacadh ag teagmhais nach bhfuil chomh tromchúiseach agus a bheith i gceannas nuair a bhíonn an tOifigeach Stáisiúin as láthair
       • Comhraiceoir
        Dóiteáin
        Lánaimseartha

        Comhraiceoir Dóiteáin

        Lánaimseartha

        • I mbailte/i gcathracha móra de ghnáth
        • Ag obair de réir na sealoibre i rith an lae/na hoíche
        • Dul faoi chuid mhór oiliúint leanúnach ar feadh a ngairm
        • Íocfar tuarastal (méid socraithe)
       • Comhraiceoir
        Dóiteáin
        ar Áirithíocht

        Comhraiceoir Dóiteáin

        ar Áirithíocht

        • I mbailte beaga agus ceantair faoin tuath de ghnáth
        • Ar ghlaodhualgas 24 uair an chloig in aghaidh an lae, 24 seachtain in aghaidh na bliana
        • Ról ‘páirtaimseartha’, gealltanas lánaimseartha
        • Ní mór dóibh a bheith ina gcónaí agus ag obair laistigh d’achar réasúnta ón stáisiún dóiteáin
        • Dul faoi chuid mhór oiliúint ar feadh a ngairm
        • Íocfar táille áirithíochta bhliantúil (táille ar ghlaodhualgas) agus táille in aghaidh an ghlao
  • Móréigeandálaí
   an ACFO

   Assistant Chief Fire Officer

   (Major Emergency)

   • Coordinates the planning and response for major emergencies with other principal response agencies and voluntary organisations
  • Ionad
   Teagmhála
   Réigiúnach
   • Bainisteoir
    Tionscadail
    • Oifigeach
     Feidhmiúcháin
     Cumarsáide
     Éigeandála
   • Oifigeach
    Feidhmiúcháin
    Sinsearach
    Cumarsáide
    Éigeandála
    • Príomhoifigigh
     Chumarsáide
     Éigeandála
     • Oifigigh
      Shinsearacha
      Chumarsáide
      Éigeandála
      • Oifigigh
       Chumarsáide
       Éigeandála

Gairmeacha i gCúrsaí Dóiteáin

Rachael Lee

Comhraiceoir Dóiteáin

David Gavin

Comhraiceoir Dóiteáin (Ar Áirithíocht)

Richard Greene

Oifigeach Stáisiúin

Marcella Derrig

Oibritheoir um Éigeandálaí Dóiteáin

Celina Barrett

Príomhoifigeach Dóiteáin

Scroll to Top