Smoke Alaram
Smoke Alaram

Treoirleabhair

Anseo thíos, tá roinnt treorleabhair maidir le sábháilteacht dóiteáin i spásanna poiblí. Cé go bhfuil na treorleabhair seo dírithe go príomha ar dhaoine atá i gceannas ar nós úinéirí, áititheoirí agus bainisteoirí (féach Alt 18 den Acht Seirbhísí Dóiteáin), tá gnéithe ar leith de na treoracha, cosúil leo siúd a bhaineann le cosc dóiteáin agus céard atá le déanamh i gcás dóiteáin, ábhartha do chách.

Ba cheart go n-íoslaghdódh forálacha na dtreorleabhar seo, má chuirtear i bhfeidhm iad, eachtraí dóiteáin i spásanna poiblí, rud a chuideodh chun ár bpobail a choinneáil sábháilte.

Scroll to Top