Brath

An raibh a fhios agat mura bhfuil d’acmhainn agat aláram deataigh Optúil nó aonad do dhaoine lagéisteachta a fháil, gurbh fhéidir go mbeidh tú i dteideal leas a bhaint as ceann/cinn saor in aisce lenár Scéim Aláram Deataigh Pobail – Téigh i dteagmháil le do thoil le d’Údarás Dóiteáin Áitiúil.

Aláraim Dheataigh

Tá Aláraim Dheataigh deartha chun foláireamh luath a thabhairt duit faoi dhóiteán. Ní raibh an tAláram Deataigh ag obair ag 82% de na tinte a raibh básanna mar thoradh orthu. Is é an t aláram deataigh optúil an ceann is coitianta, agus tá sé saor.

Aláram Deataigh Optúil

Is fearr chun tinte cnáfairte mall a bhrath. Ba cheart aláraim dheataigh optúla a úsáid i seomraí suí, i limistéir chúrsaíochta agus ag bealaí éalaithe chomh maith le i seomraí codlata

Aláram Teasa

Freagraíonn sé do theas, agus tá sé frithsheasmhach in aghaidh múch sa chistin cosúil le ó thósta dóite. Ba cheart aláraim theasa a úsáid i limistéir chistine mar is mó seans go dtosóidh an t-aláram ar chineálacha braiteora eile.

Aonad do Dhaoine Lagéisteachta

Ceanglaíonn na haonaid sin le haláram optúil nó teasa, agus cuirfidh siad duine atá bodhar nó ar lagéisteacht ar an airdeall trí stróbsholas agus ceap creathaidh a ghníomhachtú.

Cé mhéad aláram deataigh a theastaíonn uaim?

Ar mhaithe le cosaint uasta, aláram deataigh amháin in aghaidh an tseomra ach amháin an seomra folctha, an chistin agus an garáiste. Féadfar aláraim theasa a mheas sa chás go bhféadfadh múch ó chócaireacht nó deatach ó thoitíní nó ó thinte oscailte a bheith ina cúis le gníomhachtú aláraim nach dteastaíonn.

Chun cosaint íosta a fháil, aláram deataigh amháin do gach leibhéal/urlár do thí.

Cá gcuirfidh mé iad?

Ar an tsíleáil chomh gar do lár an tseomra agus is féidir.
Coinnigh i gcuimhne do chumas an t-aláram deataigh a chloisteáil san oíche agus an doras dúnta.

Bíodh do Phlean Aslonnaithe ar eolas agat!

Is é cuspóir an Aláraim Deataigh ná foláireamh luath a thabhairt má bhriseann tine amach! Tá sé ríthábhachtach go mbeadh a fhios agat féin agus ag do theaghlach go díreach céard atá le déanamh nuair a ghníomhaíonn an tAláram Deataigh.

Tástáil agus Cothabháil

Is beag cothabháil a theastaíonn ó aláraim dheataigh ach lena chinntiú go n-oibríonn sé nuair is gá:

  • Uair sa tseachtain, déan tástáil ar an aláram deataigh tríd an gcnaipe tástála a bhrú agus a choinneáil brúite go dtí go ngníomhaíonn sé.
  • Gach 6 mhí, glan an chásáil le folúsghlantóir agus scuab í chun fáil réidh le dusta.
  • Athraigh an cadhnra gach bliain.
  • Roimh an dáta éaga, athraigh an t-aláram deataigh.

Scroll to Top