Phone: 01 888 2000 | Email: firesafety@housing.gov.ie

Déan Teagmháil Linn

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta,
An Stiúrthóireacht Náisiúnta Bainistíochta Dóiteáin agus Éigeandálaí,
Teach an Chustaim,

Baile Átha Cliath 1,
D01 W6X0

firesafety@housing.gov.ie
01 8882000
Ainm (Riachtanach)(Required)